אוסובסקי, שמואל

פרופסור חבר
טלפון:
+972-77-8871661
חדר: 404, DK

יורם קורן

קורן, יורם

פרופסור מחקר אורח
טלפון:
+972-77-8873018
דוא"ל: ykoren@umich.edu
חדר: 311, LD

דן אדלר

אדלר, דן

פרופסור אמריטוס
טלפון:
+972-77-8872059
דוא"ל: zico@technion.ac.il
חדר: 507, LD