לשכת דיקן
שם Role אימייל Room, Building Phones
וגנר ליאור, שמרית
רכזת פרויקטים
306, DK
+972-77-8871668
לוי מדר, לימור
ראש מינהל
306, DK
+972-77-8872084
לייפמן, אלין
רכזת סגל אקדמי
303, DK
+972-77-8872618
ראבי-ליבל, הילה
רכזת לשכת דיקן
306, DK
+972-77-8872079