לשכת דיקן
שם תפקיד דוא"ל חדר, בניין טלפונים
אמסלם, אורטל
רכזת לשכת דיקן
306, DK
+972-77-8872079
וגנר ליאור, שמרית
רכזת פרויקטים
306, DK
+972-77-8871668
לוי מדר, לימור
ראש מינהל
306, DK
+972-77-8872084
לייפמן, אלין
רכזת סגל אקדמי
303, DK
+972-77-8872618