החברות בתכנית

 

לוגו KLA לוגו רפאל לוגו אלביט מערכות
לוגו חברת HP ISCAR ךםכם