נספחים
שם דוא"ל חדר, בניין טלפונים
אברשי, יעקב
LD, 345c
+972-77-8871914
אקונס, פרץ
אשד, שלמה
בהט, אודי
בירן, אדריאן
LD, 101
+972-77-8873268
בלומנפלד, יורם
במברגר, חגי
גילן, ארנון
גרופר, מורל
גרינבלט, אברהם
כץ, יבגני
לבני, אבינועם
מגיד, אלחנן
LD, 557
+972-77-8872151
מיטל, בן-ציון
LD, 345c
+972-77-8871914
ספדי, מחמוד
סתר, דן
פישר, אוריאל
LD, 500A
+972-77-8871651
קנושר, דן
LD, 345c
+972-77-8871914
קריסטלני, מקסים
רינות, יעקב
שאל, מיכאל
שטרסברג, שי (ישעיהו)
שיריזלי, אמנון
תותרי, עיסאם
E, 508
+972-77-8872090