מתעניינים בתואר ראשון בהנדסת מכונות?
הירשמו לפרטים נוספים  רכזות ההסמכה שלנו עומדות לרשותכם
  רביד ישראל : me.ug.ad@technion.ac.il
  רותם שפירא : me.teach.ad@technion.ac.il

  א’-ה’: 15:30 – 8:30

  תחומים בתארים מתקדמים

  הפקולטה להנדסת מכונות מציעה מספר תכניות השתלמות לתואר מגיסטר וכן תכנית השתלמות לתואר דוקטור. תכניות אלה פתוחות לבעלי תואר ראשון (BSc) בהנדסה ולבוגרי פקולטות מדעיות (כגון מתמטיקה, פיסיקה, מדעי המחשב) ממוסד אקדמי מוכר, כמפורט בהמשך.

  המחקר וההוראה בפקולטה מכסים תחום רחב של נושאים בהנדסת מכונות: אינטראקצית מבנה-זורםאמינות, אנרגיה, ביו-מכניקהבקרה, הנדסה אופטית, הנדסת פני שטח, זרימה ותופעות מעבר, מיקרומערכות, מכטרוניקה, מכניקת חומרים ומיקרומערכות, מערכות דינמיות, ננו מכניקה, רובוטיקה, תיב”םתכן ומערכות ייצור

  אינטראקצית מבנה-זורם

  שחיינים רובוטיים, מבנים ימיים, גופים תונדים בזורם, מערכות ביולוגיות.

  חברי סגל העוסקים בתחום: א. אורון, ד. אילתה, ע. אליאס, י. בוכר, פ. בר-יוסף, ע. גוטליבד. גרינבלט, א. גת, ד. דגני, נ. דרימר, ש. הבר, ר. ואן-האוט,  , מ. שהם

  אמינות

  הערכת אמינות ושילובה בתכן. הערכת סיכונים ובקרתם. קבלת החלטות בתנאי אי-וודאות. יישומים בתכן הנדסי, שימור סביבה, כלכלה, רפואה, בטחון לאומי, ניהול פרויקטים ועוד.

  חברי סגל העוסקים בתחום: ד. אילתה, א. אלטוס, י. בן-חיים, י. גבלי, י. עציון, ע. פישרד. ריטל, מ. שפיטלני

  אנרגיה

  אנרגית שמש, התפלת מים, טכנולוגית האנרגיה, טכנולוגית פחם ופצלי שמן , קירור ומזוג אויר, קירור עמוק (קריוגני), מנועי שריפה פנימית, משאבות חום, קריוגניקה, הנדסת שריפה , תכונות תרמיות של חומרים, כורים גרעיניים, תרמודינמיקה, קירור רכיבים אלקטרוניים.

  חברי סגל העוסקים בתחום: א. אורון, ע. אליאס, י. בוכרמ. ברקוביץ’, א. גנדלמן, ג. גרוסמן, ד. גרינבלט, ש. הבר, ל. טרטקובסקי,ג. יוסיפון, ד. מרדכי, ס. פרנקלמ. שפירא

  ביו-מכניקה

  ביו מכניקה ודינמיקה של השלד והרקמות, מודלים להתנהגות רקמות ביולוגיות, ביו-מעבר חום ברקמות, נוחות תרמית, זרימה ומעבר מסה בריאות האדם, ביו-רובוטיקה ויישומי רובוטים ברפואה, ממשקי מוח-מכונה, בקרת תנועה, ביו טריבולוגיה במפרקי הגוף, הדמיה ועיבוד גיאומטרי של מודלים רפואיים.

  חברי סגל העוסקים בתחום: י. אור, א. אורון, י. בוכר, י. בן-חיים, פ. בר-יוסףמ. ברקוביץ’, י. גבלי, ע. גוטליב, ד. דגני, ש. הבר, ר. ואן-האוט, א. וולף, א. זוסמן, מ. זקסנהויז, ג. יוסיפון, ד. סולבי. עציון, ע. פישר, ס. פרנקל, ש. צליל, מ. רובין, ד. ריטל, מ. שהם, ד. שילה

  בקרה

  בקרה לינארית, לא לינארית, בקרת תהליכי דגימה, בקרה רובסטית, הנחיית טילים, בקרת מבנים גמישים, מערכות עם השהייה.

  חברי סגל העוסקים בתחום: י. אור, י. בוכר,  ש. גוטמן, י. הלוי, א. וולף, מ. זקסנהויז, ל. מירקין, ז. פלמור, א. רימון, מ. שהם

  הנדסה אופטית

  מדעי האופטיקה, ננואופטיקה, מערכות אופטיות, אופטיקה לא קונבנציונלית, לייזרים.

  חברי סגל העוסקים בתחום: א. חסמן, כ. רוטשילד

  הנדסת פני-שטח

  סיכה הידרודינמית והידרוסטטית, מודלים למגע אדהזיה וחיכוך בין משטחים, מנגנוני בלאי, מיקרו וננו-טריבולוגיה, ביו-טריבולוגיה.

  חברי סגל העוסקים בתחום: א. אלטוס, א. זוסמן, ד. מרדכי, י. עציון

  זרימה ותופעות מעבר

  איכות הסביבה, זרימות רב פאזיות, טורבו-מכונות, טכנולוגית סינון ואירוסולים, מכניקת זורמים חישובית, שיטות אלמנטים סופיים, מעבר חום ומסה, יציבות הידרודינמית. בקרת מערכות זרימה, זרימה דו-פאזית סביבתית.

  אינטראקצית מבנה-זורם.

  חברי סגל העוסקים בתחום: א. אורון, ע. אליאס, פ. בר-יוסףמ. ברקוביץ’, א. גנדלמן, ג. גרוסמן, ד. גרינבלט, א. גת, ד. דגני, ש. הבר, ר. ואן-האוטג. יוסיפון, מ. סאס, ס. פרנקלמ. שפירא

  מיקרומערכות

  מיקרו מכניקה, מיקרו מחליפי חום, מיקרו חיישנים, מיקרו רובוטים, מיקרו מכניזמים. ננו-מכניקה של חומרים, אלקטרומכניקה, מגנטומכניקה, מיקרו-אקטואטורים, מדידות תכונות מכניות ברמת המיקרו והננו, תרמואלסטיות במיקרו מערכות.

  חברי סגל העוסקים בתחום: י. אור, ד. אילתה, א. אלטוס, י. בוכר, ע. גוטליב, א. גת, א. זוסמן, א. חסמן, ג. יוסיפון, ד. מרדכי, מ. סאס, ד. סולבד. שילה

  מכטרוניקה

  שילוב מערכות מכניות , אלקטרוניות ותוכנה. פתוח חיישנים מפעילים נבונים, עבוד אותות פיזיקאליים ואבחון אוטומטי של תקלות.

  חברי סגל העוסקים בתחום: ד. אילתה, י. בוכר, א. וולף, מ. זקסנהויז, ל. מירקין, א. רימון, מ. שהם

  מכניקת חומרים

  מכניקת חמרים מרוכבים, מכניקת שבר ומנגנוני כשל, העמסות דינמיות, התעייפות, פלסטיות, מכניקת הרצף, מיקרו-מיבנה של החומר, שיטות אלמנטים סופיים, עבוד ועצוב פלסטי של מתכות, קריסה דינמית, טריבולוגיה, בדיקות ללא הרס, הנדסת אניות.

  חברי סגל העוסקים בתחום: ש. אוסובסקי, ד. אילתה, א. אלטוס, י. בוכר, י. בן-חיים, פ. בר-יוסף, י. גבלי, ע. גוטליב, א. גנדלמן, נ. דרימר, א. וולף, א. זוסמן, ד. מרדכי, ד. סולבי.סטרוסבצקי, י. עציון, ש. צליל, מ. רובין, ד. ריטל, ד. שילה, ג. שמואל

  מערכות דינמיות

  גלי מאמצים. דינמיקה אנליטית. דינמיקה של גופים סובבים. מדידה וזיהוי מערכות דינמיות. מעבר אנרגיה במערכות דינמיות. מערכות דינמיות לא ליניאריות וכאוטיות. מערכות דינמיות עם פיגורי זמן. רטט לא לינארי. תנודות במבנים.

  חברי סגל העוסקים בתחום: י. אור, ד. אילתה, י. בוכר, ע. גוטליבש. גוטמן, א. גנדלמןד. דגני, י. הלוי, א. וולף, ל. מירקין, ד. מרדכי, י. סטרוסבצקי, ז. פלמור, ד. ריטל, א. רימון

  ננו מכניקה

  תופעות מעבר בסקלת הננו, ננו-חומרים, ננו-טריבולוגיה, ננו-ביומכניקה, ננו-זרימה, ננו-אופטיקה.

  חברי סגל העוסקים בתחום: י. אור, א. אורון, ד. אילתה, א. אלטוס, י. בוכר, י. בן-חיים, פ. בר-יוסףמ. ברקוביץ’, י. גבלי, ע. גוטליב,א. גנדלמן, ד. גרינבלט, ר. ואן-האוט, א. זוסמן, מ. זקסנהויז, א. חסמן, ג. יוסיפון, ד. מרדכי, י. עציון, ש. צליל, מ. שהםד. שילה, מ. שפירא

  רובוטיקה

  מערכות דמויות אדם, רובוטים רפואיים, נווט רובוטים, ידיים רובוטיות מרובות אצבעות, מבנים רובוטים יחודיים.

  חברי סגל העוסקים בתחום: י. אור, א. וולף, מ. זקסנהויז, א. רימון, מ. שהם

  תיב”ם

  גיאומטריה חישובית, מידול גיאומטרי ,שיטות שיחזור הנדסי של גופים, טכנולוגית ייצור אב טיפוס, פיתוח מערכות הדמיה ואנליזה Tele Medicine/ Engineeringהמופעלות דרך האינטרנט, ניהול ידע ומערכות PLM, מודלים הקשורים למחזור החיים של המוצר, אלגוריתמים מבוססי היוריסטיקה למחזור החיים של המוצר.

  חברי סגל העוסקים בתחום: ד. סולבע. פישר, מ. שפיטלני

  תכן ומערכות ייצור

  אנליזת תהליכי ייצור, תכן מכני והנדסי, פתוח מוצרים חדשים, תכן אופטו-מכני, עיבודים פלסטיים, שיטות אלמנטים סופיים.

  חברי סגל העוסקים בתחום: ד. אילתה, י. בן-חיים, א. זוסמן, א. חסמן, ד. סולב,  ע. פישר, מ. שפיטלני