מתעניינים בתואר ראשון בהנדסת מכונות?
הירשמו לפרטים נוספים  רכזות ההסמכה שלנו עומדות לרשותכם
  רביד ישראל : me.ug.ad@technion.ac.il
  רותם שפירא : me.teach.ad@technion.ac.il

  א’-ה’: 15:30 – 8:30

  המרכז למחקר בהנדסת אנרגיה ושימור הסביבה

  המרכז עוסק במחקר בסיסי ויישומי ובמתן יעוץ מקצועי בנושאים שונים של פיתוח מקורות אנרגיה, חסכון באנרגיה, אנרגיית השמש, פיתוח מקורות אנרגיה מתחדשים, מעבר חום, זרימה חד ודו-פאזית, מנועי שריפה פנימית, הנדסת רכב, מכונות טורבו, טורבינות גז ומנועי סילון, טריבולוגיה, מערכות שריפה, הפקת נפט מפצלי שמן, מפחם, מביומסה ומפסולת אורגנית, מסנני אבק תעשייתיים, זיהום אוויר, נוחות תרמית, מיזוג אוויר ואיכות הסביבה. מזה מספר שנים פועלים במרכז תחומים ומעבדות חדשים בקריוגניקה ובהנדסה אופטית. הפעילות במעבדות השונות משתרעת משלב המחקר הבסיסי עד לשלב של בניית אב-טיפוס ובדיקתו. המחקר ממומן בחלקו הגדול על-ידי גורמים ממשלתיים וציבוריים בישראל, ועל ידי קרנות מחקר תחרותיות בארץ ובחו”ל. רוב פעולות המחקר והפיתוח מבוצעות בשיתוף פעולה עם תעשיות בארץ ובחו”ל ובמימונן. במרכז פעילים כ- 20 חברי סגל בכירים, מהנדסים, טכנאים וסטודנטים משתלמים לתארים שונים.

  ראש המרכז: פרופ’ דוד גרינבלט

  חברי סגל אקדמי במרכז:  אלכס אורון, עזרא אליאס, יעקב בן-חיים, מורן ברקוביץ, גרשון גרוסמן,  דוד גרינבלט, אמיר גת, יהושע דיין, שמעון הבר, רנה ואן-האוט, ארז חסמן, לאוניד טרטקובסקי, גלעד יוסיפון, מתי סאס, סטיבן פרנקל, כרמל רוטשילד

  מעבדות:

  • המעבדה לאנרגיה סולרית

   במעבדה לאנרגית השמש נערכים מחקרים בתחום ניצול תרמי של אנרגית השמש. נושאי המחקר כוללים קולטים שטוחים לחימום אוויר, מים ונוזלים אחרים, קולטים מרכזים לטמפרטורות גבוהות, אגירת חום, התפלת מים סולארית, ומערכות לחימום, ייבוש ומיזוג אוויר בעזרת אנרגית השמש. במעבדה קיימת... Read More

  • המעבדה לבקרת זרימה

   מעבדת בקרת הזרימה שהוקמה לאחרונה כוללת מנהרת רוח תת-קולית, 180 מ”ר של מרחב מעבדה ומקום עבודה למספר אסיסטנטים. המנהרה תוכננה... Read More

   מנהרת רוח
  • המעבדה להתקני מיקרו וננו-זרימה (MNFL)

   ד”ר גלעד יוסיפון המעבדה מיועדת למחקר ניסויי בתחום של התקני מיקרו- וננו-זרימה הכולל מחקר בסיסי על תופעות מעבר בסקלה הננומטרית והמיקרונית וכן מחקר יישומי המוביל לפיתוח של התקני מיקרו וננו-זרימה חדשניים. בין היישומים אליהם המחקר מכוון, המבוססים בעיקר על שיטות... Read More

  • המעבדה לזרימה רב-פאזית סביבתית

   המחקר במעבדה לזרימה רב-פאזית מתמקד בבעיות סביבתיות בתחומי זרימה ומעבר חום, ובהן זרימה רווית חלקיקים: מחקרים על הצימוד בין חלקיקים לבין זרימות טורבולנטיות במטרה לשפר מודלים עבור יישומים תעשיתיים וסביבתיים, פיזור (ביו-) אירוסולים בשכבת גבול אטמוספרית, השפעה של הטרוגניות בנוף... Read More

  • המעבדה לחקר אווירוסולים

   במסגרת המעבדה מתבצעים מחקרים ניסיוניים ותיאורטיים בנושאים הבאים:- הורדת מזהמים מגזי פליטה של תחנות כוח בעזרת גלים אולטרה-סוניים נתמך ע”י... Read More

   שער לגילוי חומרי נפץ
  • המעבדה לטריבולוגיה ע”ש שמבן

   המעבדה לטריבולוגיה הוקמה בשנת 1990. הפעילות העיקרית בה כוללת: מחקר יסודי, הן תיאורטי והן ניסויי, בתחומים כגון מכניקת מגע, חיכוך, שחיקה, אדהזיה, סיכה וביו-טריבולוגיה. ייעוץ לתעשיה ועזרה בפתרון בעיות בהקשר של הפחתת שחיקה, הפסדי אנרגיה בחיכוך, שיפור אמינות ואורך חיים... Read More

  • המעבדה לטריבולוגיה של מיקרו-מערכות

   המעבדה עוסקת בחקר בעיות חיכוך ובלאי של משטחים הנדסיים, מיקרו- וננו-טריבולוגיה של משטחי מגע במערכות מיקרו-אלקטרו-מכאניות (MEMS), אדהזיה וחיכוך של מיקרו-מבני חיבור ביו-חקייניים, טריבולוגיה של שכבות ננו-גבישיות בפני שטח, פיתוח כלי מדידה טריבולוגיים ומכניקת מגע. המחקרים הניסויים נעשים על ידי... Read More

  • המעבדה לשיטות חישוביות בזרימה וויזואליזציה (CFDV Lab)

   פרופ’ דוד דגני המעבדה לשיטות חישוביות בזרימה וויזואליזציה מתמקדת בשיטות הפרשים סופיים לחישוב שדות זרימה תלת-ממדיים ובפיתוח שיטות לויזואליזציה של... Read More

   CFDV_Lab_Particle
  • המעבדה לשריפה פירוליזה וגזיפיקציה

   במעבדה לשריפה , פירוליזה וגזיפיקציה (CPG Lab) אנו חוקרים ומפתחים שיטות ותהליכים למיצוי אנרגיה ודלקים ממקורות מתחדשים. כמו כן, אנו מחפשים שיטות להעלאת היעילות בשימוש בדלקים בעלי ערך אנרגתי נמוך ובניצול פסולת אורגנית ממקורות שונים, כדי לקצץ בפליטות גזי החממה... Read More

  • מעבדה לאקסיטונים

   המטרה של הקבוצה ליישם רעיונות תרמודנמיים חדשים לתאי שמש והמרת תדר אופטית ההתקנים כוללים: איפנון פליטה תרמית לייזרים שאובי שמש תאי... Read More

  • מעבדת רכלר לקירור קריוגני

   נושא הקירור הקריוגני cryogenic cooling (קירור לטמפרטורות נמוכות מ-150-מעלות צלסיוס) איננו מוכר לרבים, בהיותו במשך שנים רבות מצומצם ומוגבל לשימושים מיוחדים. בשנים האחרונות תופס הנושא תאוצה והופך להיות בסיס לתעשייה המגלגלת עשרות מיליארדי דולרים בעולם כולו. מגוון השימושים גם הוא... Read More