מתעניינים בתואר ראשון בהנדסת מכונות?
הירשמו לפרטים נוספים  רכזות ההסמכה שלנו עומדות לרשותכם
  רביד ישראל : me.ug.ad@technion.ac.il
  רותם שפירא : me.teach.ad@technion.ac.il

  א’-ה’: 15:30 – 8:30

  המרכז למכניקת חומרים

  המרכז הוכרז רשמית בינואר 2005 והוא מהווה המשך והרחבה של המעבדה למכניקת חומרים, הקיימת מאז שנות השבעים בפקולטה להנדסת מכונות. במרכז פעילים 15 חברי סגל.  עיקר הפעילות מתמקד בחקר התנהגות של מוצקים, בעיקר בתכונות מכניות של חומרים כגון מתכות, חומרים מרוכבים, חומרים ביולוגיים.
  אתר המרכז למכניקת חומרים

  נושאי המחקר במרכז:

  • פיתוח משוואות המצב ואנליזת מאמצים במתכות ובחומרים מרוכבים הטרוגניים ואנ-איזוטרופיים
  • חקר מנגנוני כשל בחומרים מרוכבים
  • חוזק וקשיחות שיוריים, מכניקת השבר
  • דינמיקת התפתחות סדקים וצימוד תרמו-מכני, הדבקות
  • התנהגות בעמיסה דינמית (נגיפה, תנודות וגלי מאמצים)
  • חקירה ופיתוח של אלמנטים אורתופדיים מחומרים מרוכבים לשימוש בגוף האדם
  • התנהגות ביומכנית של עצמות ורקמות מגוף האדם
  • מכניקת החדירה הבליסטית
  • השפעות תנאי סביבה על ההתנהגות המכנית
  • ההתנהגות בהתעייפות
  • פתרון בעיות שיווי משקל וקריסה בחומרים אלסטיים ואנ-אלסטיים
  • רטט לא-לינארי וכאוטי של מערכות רציפות
  • יציבות דינמית ובקרה של מבנים, מכניקה של חומרים חכמים
  • תכונות מכניות בסקאלה ננומטרית

  למעבדה תפקיד חשוב גם בתחום ההוראה, במתן תמיכה לקורסים ע”י ביצוע פרוייקטים ניסיוניים, ולסטודנטים המבצעים פרוייקט מעבדתי שנתי במסגרת לימודיהם. הפעילות הניסיונית נתמכת בפעילות נומרית בתחום הסטטי ובתחום עמיסות הדינמיות. הפעילות בתכונות מכניות של אלמנטים מיקרומכניים (MEMS), מבוצעת במעבדה למיקרומערכות שהוקמה בשנת 2000. מחקר אודות מכניקת חומרים בסקאלה ננומטרית, מבוצע במעבדה למיקרו וננומכניקה של חומרים, שהוקמה בשנת 2004.

  ראש המרכז: פרופ’ דניאל ריטל

  חברי סגל אקדמי במרכז:  שמואל אוסובסקי, דוד אילתה, עודד גוטליב, ספי גבלי, אולג גנדלמן, נתאי דרימר,   דניאל הקסנר, דן מרדכי,  יולי סטרוסבצקי, שלי צליל, גל שמואל, דניאל ריטל, דורון שילה

  מעבדות:

  • המעבדה לאיפיון חומרים

   נועדה לאפיין מיקרומבנה ומנגנוני כשל של חומרים. במעבדה נמצאים מיקרוסקופים אופטים ואלקטרונים (SEM) המצויידים במערכת צילום דיגיטלית. המעבדה מסייעת בחקירת הקשר בין מיקרומבנה ותכונות מכניות של... Read More

  • המעבדה לחומרים מרוכבים

   המעבדה מתמקדת במחקר בסיסי ויישומי לתכונות המכניות של חומרים מרוכבים משורייני סיבים. המחקר מתייחס לטווח רחב של קצבי עמיסה, מזחילה ועד... Read More

  • המעבדה לחקר ביופיסיקה וביומכניקה של התא

   במעבדה אנו חוקרים את הבסיס הפיסיקלי של חישה מכנית – היכולת של תאים ביולוגיים לחוש ולהגיב לגירויים מכניים ולתכונות מכניות של הסביבה בה הם מצויים. כפי הנראה המנגנון העומד בבסיס תופעה זו הוא יכולתם של תאים ביולוגיים להפעיל כוחות על... Read More

  • המעבדה לחקר חומרים אמורפים

   קבוצת המחקר שלנו עוסקת בחומרים לא מסודרים כגון זכוכיות, אריזות לא מסודרות, נייר מקומט ותרחיפים. בעזרת רעיונות תיאורטיים וחישובים נומריים אנחנו מנסים להבין כיצד ההתנהגות המיקרוסקופית מתורגמת להתנהגויות מאקרוסקופיות. העיקרון שמנחה אותנו הוא עקרון של “התארגנות עצמית”: התנהגויות לא טריוויאליות... Read More

  • המעבדה למיקרו מערכות

   מיקרומערכות הן מערכות זעירות המורכבות מאלמנטים מבניים שגודלם נמדד במיקרונים. במעבדה שלנו אנחנו חוקרים בעיקר מערכות שבנויות מסיליקון. מאחר והשימוש בצירים ומחליקים אינו מעשי בסקלת המיקרו, תנועה יחסית בין חלקים שונים במערכת מתאפשרת על ידי חיבורם יחד בגמישונים (קורות גמישות).... Read More

  • המעבדה לשבירה דינמית

   המעבדה מתמקדת בחקירת ההיבטים המכניים והפיסיקליים של השבר הדינמי של חומרים. אפיון מעמיק של מנגנוני הכשל מלווה את אפיון תכונות השבר. כמו כן, נחקרים ההיבטים התרמומכניים של הדפורמציה הדינמית. במעבדה, נמצאות חמש מערכות מסוג מוט הופקינסון מפוצל, רדיומטר אינפרא-אדום ומערכת צילום... Read More

  • מיקרו וננו מכניקה של חומרים

   המחקר במעבדה למיקרו וננו מכניקה של חומרים מתמקד ב-“חומרים חכמים” (חומרים שמתפקדים מטבעם כמו מנועים או חיישנים) ובחומרים ביוגנים (מיוצרים על ידי אורגניזמים חיים). נושאי מחקר אלו מעלים בעיות רב-תחומיות שבהן ההתנהגות המכנית של החומרים מושפעת ומשפיעה על אפקטים חשמליים,... Read More

  • מעבדה לאינטראקציה זורם-מבנה חישובית

   מעבדה לאינטראקציה זורם-מיבנה חישובית מתמקדת בשילוב שיטות אסימפטוטיות ושיטות הפרשים סופיים לפתרון של מיבנים קשיחים ואלסטיים בשדות זרימה למינרים. נושאי מחקר כוללים: יציבות שדה הזרימה סביב גופים תמירים בזוייות התקפה גדולות הפקת אנרגיה מאינטראקציה זורם-מיבנה ומרטט עקב הינתקות ערבולים של... Read More

  • מעבדה למערכות דינמיות לא-ליניאריות וכאוטיות

   מעבדה למערכות דינמיות לא-ליניאריות וכאוטיות התוכניות במעבדה למערכות דינמיות לא-ליניאריות וכאוטיות כוללות: אי-יציבויות תלויות זמן-מרחב וביפורקציות גלובליות במערכות מכניות רציפות בעלות דינמיקה לא סטציונרית וכאוטית. יציבות ובקרה של ננו/מיקרו-קורות ולוחות עם ישומים למיקרוסקופית שטח סורקת מרובת פונקציות. אינטראקציה זורם-מיבנה של... Read More