"> מעבדה לאקסיטונים | Mechanical Engineering Faculty

מעבדה לאקסיטונים

ראש המעבדה: פרופ'מ כרמל רוטשילד
מיקום: בנין שריפה, קומה 2
טלפון: 077-8871739

המטרה של הקבוצה ליישם רעיונות תרמודנמיים חדשים לתאי שמש והמרת תדר אופטית ההתקנים כוללים: איפנון פליטה תרמית לייזרים שאובי שמש תאי שמש

  • יכולות תיכנון, יצור ואפיון במעבדה לאקסיטונים

    יכולות תכנון, יצור ואפיון במעבדה לאקסיטונים