בתר דוקטורנטים
שם אימייל Room, Building Phones
אלבז, שי
304, E
+972-77-8873884
אסוקן, ארונצ'נדר
306, LD
+972-77-887N/A
וונג, בו
559, LD
+972-77-8872151
ורור-דאמוני, קריסטין
N/A
+972-77-887N/A
מורוגן, סודהרסון
N/A
+972-77-887N/A
מתזאן, סנטוש
N/A
+972-77-887N/A
פוליזטי, רוהיט
N/A
+972-77-887N/A
פנט, צ'אנדרה שקר
330, DK
+972-77-887N/A
פריד, מאור
203, LD
+972-77-887N/A
צ'אמרטי, סאינד
330, DK
+972-77-887N/A
צופנידיס, סטיליאנוס
261, LD
+972-77-887N/A
קונטי, גולק
202, E
+972-77-887N/A
קרבץ, פבל
303, LD
+972-77-887N/A
רונג, קשיו
N/A
+972-77-887N/A
שוסטוב, מיכאל
N/A
+972-77-887N/A