מתעניינים בתואר ראשון בהנדסת מכונות?
הירשמו לפרטים נוספים  רכזות ההסמכה שלנו עומדות לרשותכם
  רביד ישראל : me.ug.ad@technion.ac.il
  רותם שפירא : me.teach.ad@technion.ac.il

  א’-ה’: 15:30 – 8:30

  רשימת קורסים בלימודי הסמכה

  האתרים של מרבית הקורסים פתוחים לתלמידים רשומים במודל

  • 034010 דינמיקה
  • 034013 תורת הזרימה 1
  • 034015 תכן מכני 1
  • 034016 תכן מכני 2
  • 034022 מבוא למכטרוניקה
  • 034028 מכניקת מוצקים 1
  • 034029 מכניקת מוצקים 2
  • 034030 תהליכי יצור
  • 034032 מערכות ליניאריות מ’
  • 034033 אנליזה נומרית מ’
  • 034034 הנע חשמלי
  • 034035 תרמודינמיקה 1
  • 034039 מעבדה בשיטות ניסוי
  • 034040 מבוא לבקרה
  • 034041 מעבר חום
  • 034043 שרטוט הנדסי ממוחשב
  • 034044 מבוא לשיטות ניסוי
  • 034045 מבוא להחלטות כלכליות למהנדסים
  • 034048 מבוא לשרטוט הנדסי
  • 034205 תכן מערכות הדראוליות ופנאומטיות 1
  • 034206 תכן מערכות הדראוליות ופנאומטיות 2
  • 034210 תכן טורבו-מכונות ומנועי סילון 1
  • 034336 פרויקט במערכות ייצור 2
  • 034353 פרויקט תכן מוצר חדש 1
  • 034354 פרויקט תכן מוצר חדש 2
  • 034355 פרויקט מחקרי בהנדסת מכונות 1
  • 034371 פרויקט תכן לייצור
  • 034381 פרויקט מחקרי בהנדסת מכונות 2
  • 034401 מעבדה מתקדמת לרובוטים
  • 034404 מעבדה מתקדמת בתיב”ם
  • 034406 מעבדה מתקדמת לבקרה ואוטומציה
  • 034410 מעבדה מתקדמת לאנרגיה
  • 034411 מעבדה מתקדמת למנועים והנדסת שריפה
  • 034413 מעבדה לתכן וייצור
  • 034420 מעבדה מתקדמת באנרגיה מתחדשת
  • 034422 מעבדה באופטיקה
  • 035001 מבוא לרובוטיקה
  • 035003 מערכות תיב”מ 1
  • 035008 אוטומציה תעשייתית
  • 035010 קינמטיקה של מכניזמים
  • 035013 שיטות מספריות בהנדסת מכונות 1
  • 035016 מערכת רכב 1
  • 035018 מבוא לאמינות של מערכות מכניות
  • 035021 תכן ויצור של התקנים מיקרו-מכניים
  • 035022 אלמנטים סופיים לאנליזה הנדסית
  • 035023 קרור ונהול תרמי של רכיבים אלקטרו.
  • 035024 טריבולוגיה שימושית
  • 035026 מבוא יצירתי להנדסת מכונות
  • 035032 תכן מוצרים מבוססי מיקרו מעבד מ’
  • 035033 מבוא למערכות משולבות חיישנים
  • 035034 כשל חמרים
  • 035035 תורת הזרימה 2
  • 035036 תכן מערכות בקרה
  • 035037 תכן מכני משולב-1
  • 035039 עבוד אותות לדיאגנוסטיקה ותנודות
  • 035041 מכניקת מיקרומערכות
  • 035043 מבוא לתורת האלסטיות
  • 035044 הידרוסטטיקה של אוניות
  • 035045 קריאוגניקה# מקררים וניזול גזים
  • 035046 ניהול פרויקטים
  • 035047 אנרגיה מתחדשת ובת קיימא
  • 035048 תכן משולב באנליזה
  • 035049 עקרונות מערכות הנעת כלי שייט
  • 035050 תכנון מערכות אופטיות
  • 035051 תכן אופטומכני
  • 035052 אופטיקה לינארית ויישומים 1
  • 035053 אנרגיה מתחדשת ובת קיימא
  • 035061 הידרודינמיקה של אוניות
  • 035062 אנליזה של מבנים
  • 035063 אדריכלות ימית 1
  • 035091 תרמודינמיקה 2
  • 035092 תכנון תרמוהידראולי של כורים גרעינ
  • 035123 מבוא למערכות ייצור 1
  • 035124 אנליזת תהליכי עבוד
  • 035141 מתקני כח וחם
  • 035146 מנועי שריפה פנימית
  • 035147 סמינר מיוחד בהנדסת מכונות 1
  • 035148 תכן מכונות ייצור 1
  • 035188 תורת הבקרה
  • 035197 מבוא לתכן מכני של מערכות אלקטרונ.
  • 035198 אופטיקה לינארית ויישומים 1
  • 035199 שימוש המחשב בתורת הזרימה
  • 036001 שיטות אנליטיות בהנדסת מכונות 1
  • 036002 שיטות אנליטיות בהנדסת מכונות 2
  • 036003 מבוא למכניקת הרצף
  • 036004 מכניקת השבירה
  • 036005 דינמיקה אנליטית 1
  • 036006 גלי מאמצים במוצקים
  • 036007 תנודות במבנים
  • 036008 זרימה דחיסה
  • 036009 מעבר חום ומסה
  • 036010 תורת הסיכה ההידרודינמית
  • 036012 מערכות בקרה לינאריות
  • 036013 אופטימיזציה של תהליכים
  • 036014 עבודים פלסטיים של מתכות
  • 036015 שיטות אלמנטים סופיים בהנדסה 1
  • 036016 שיטות אלמנטים סופיים בהנדסה 2
  • 036020 גאומטריה חישובית ומודלים לתיב”ם 1
  • 036026 קינמטיקה דינמיקה ובקרה של רובוטים
  • 036027 דינמיקה של מבנים ימיים
  • 036029 מבוא למערכות ייצור ב’
  • 036031 טריבולוגיה עיונית
  • 036032 מכניקת זורמים אנליטית
  • 036035 מבוא להנדסת שריפה
  • 036038 תהליכי מעבר בפן ביני
  • 036039 בקרת מבנים ומערכות מיכניות
  • 036041 תכן הנדסי מתקדם 1
  • 036042 דינמיקה של מערכות מסתובבות
  • 036044 תכן תנו’ רובו’ וניווט ע”י חיישנים
  • 036045 גיאומטריה חישובית ומודלים בתיבם 2
  • 036047 שערוך ובקרה של תהליכים אקראיים
  • 036048 אנליזה של רטט לא לינארי
  • 036049 רשתות עצביות לבקרה ודיאגנוסטיקה
  • 036050 מערכות בקרה לא-לינאריות
  • 036052 מכניקה ומעבר אוירוסולים
  • 036053 אמינות ובדיקות
  • 036055 אופטיקה לינארית ויישומים 2
  • 036057 שיטות פער-ידע להערכת סיכון ואמינות
  • 036058 מיקרומכניקה של מוצקים 1
  • 036061 מערכות זורם-חלקיקים
  • 036062 מכניקת מגע
  • 036063 מידול זיהוי וניסוי במערכות תונדות
  • 036064 נושאים מתקדמים בהנדסת מכונות 4
  • 036065 אלקטרו ומגנטו מכניקה לשפעול וחישה
  • 036066 נושאים מתקדמים בהנדסת מכונות 5
  • 036067 נושאים מתקדמים בהנדסת מכונות 6
  • 036068 תכן תרמוהידראולי של כורים גרעינים
  • 036069 תרמואלסטיות
  • 036070 ננואופטיקה ומבני’ אופט’ מחזוריים
  • 036071 ביומכניקה של תאים ומולקולות
  • 036072 קינמטיקה בביומכניקה ורובוטיקה
  • 036073 נושאים מתקדמים בהנדסת מכונות 8
  • 036074 בקרה אקטיבית ופסיבית של זרימה
  • 036075 נושאים מתקדמים בהנדסת מכונות 9
  • 036076 אלקטרוקינטיקה בננו-ומיקרו-זרימה
  • 036078 מעבדה למערכות הנעת רכב מתקדמות
  • 036079 בקרת פליטות מזהמים מכלי רכב
  • 036080 מערכות הנעת רכב מתקדמות
  • 036081 עקרונות תכן ויצור מיקרומערכות
  • 036082 עקרונות מנועי שריפה פנימית
  • 036082 החלטות אתגרים השלכות
  • 036086 זרימה ותופעות מעבר והתקנים מיקרוניים
  • 036087 דינמיקה היברידית במערכות מכניות
  • 036090 חישה מכנית ע”י תאים ביולוגיים
  • 036092 בקרת תנועה ביולוגית
  • 036093 מכניקת חומרים מרוכבים
  • 036094 בקרת רכב
  • 036095 תרמומכניקה של חומרים
  • 036096 מערכות זרימה אלקטרוכימיות
  • 036097 דינמיקה של מרוכבים ומטא חומרים