מתעניינים בתואר ראשון בהנדסת מכונות?
הירשמו לפרטים נוספים  רכזות ההסמכה שלנו עומדות לרשותכם
  רביד ישראל : me.ug.ad@technion.ac.il
  רותם שפירא : me.teach.ad@technion.ac.il

  א’-ה’: 15:30 – 8:30

  תוכניות בתארים מתקדמים

  לימודים לתואר מגיסטר

  מספר מסלולי מגיסטר מובילים לתארים הבאים:

  מגיסטר למדעים בהנדסת מכונות (M.Sc. in Mechanical Engineering)

  הלימודים לתואר “מגיסטר למדעים בהנדסת מכונות” מורכבים משילוב של קורסים ועבודת תזה, אשר יחד מעניקים לסטודנטים ידע רחב ורמה גבוהה של מומחיות בתחום הנדסת המכונות, מכשירים את הסטודנטים לעבודות מחקר ופיתוח בתעשייה, ופותחים צוהר לעולם המחקר האקדמי. הסטודנטים נדרשים ללמוד מקצועות לפי תכנית ייחודית, ולבצע מחקר, פרויקט הנדסי או עבודת גמר.  המחקר או הפרויקט לתואר המגיסטר יכולים להיות עיוניים או ניסויים, להתמקד בחקירה של תופעות ייחודיות במדע טהור או שימושי, או להציג גישה מעשית יותר בתכן הנדסי או בתהליכי ייצור.

  סטודנטים המתקבלים לתכנית נדרשים למצוא מנחה המעוניין.ת להנחות אותם בעבודת התזה ולהגיש לוועדת תארים מתקדמים בפקולטה הצעה לנושא התזה (מלגאים תוך חודשיים מיום תחילת הלימודים, ומי שאינם מלגאים עד מחצית משך ההשתלמות).  עם זאת, מומלץ לאתר מנחה מוקדם ככל הניתן, גם לפני תחילת הלימודים.

  סטודנטים רשאים לבחור מנחים מבין חברי הסגל בפקולטה להנדסת מכונות, ובמסגרת הסכמי ההנחייה הצולבת – גם מבין חברי הסגל בפקולטה להנדסת אווירונוטיקה וחלל, הפקולטה להנדסה ביורפואית, והפקולטה למדע והנדסה של חומרים.  בכל אחת מהפקולטות ניתן למצוא את אתרי האינטרנט של חברי הסגל, ומומלץ לפנות באימייל אל חברי סגל שתחום העיסוק שלהם מעניין אתכם ולהתעניין בתואר שני בהנחייתם. מומלץ לצרף קורות חיים וגיליון ציונים כבר בפנייה הראשונית.

  לתואר “מגיסטר למדעים בהנדסת מכונות” יכולים להתקבל בעלי תואר ראשון בהנדסת מכונות בעלי ציונים בממוצע מעל 82 (מספר זה מתעדכן מעת לעת) יחד עם המלצות חיוביות. בוגרי מכללות נדרשים גם להציג את דירוגם במחזור, ולהכלל ב 20% העליונים.

  בעלי תארים אחרים בהנדסה יכולים להתקבל למסלול אך יידרשו להשלים מגוון של מקצועות מלימודי התואר הראשון בהנדסת מכונות, כפי שייקבע על ידי ועדת הקבלה הפקולטית לתארים מתקדמים.

  מידע נוסף ניתן למצוא במדריך לתארים מתקדמים.

  מגיסטר למדעים (.M.Sc)

  מסלול ה”מגיסטר למדעים” זהה כמעט בכל היבט למסלול ה”מגיסטר למדעים בהנדסת מכונות” ומיועד בעיקר לבוגרי פקולטות אחרות אשר מעוניינים בתואר שני עם תזה בפקולטה להנדסת מכונות.

  בוגרי תארי הנדסה ארבע-שנתיים (למשל, הנדסת חשמל, הנדסה ביורפואית, או הנדסה כימית) באופן כללי לא יידרשו להשלמת מקצועות מתואר ראשון כחלק מתהליך הקבלה. השלמת מקצועות עשויה להיות נחוצה במהלך הלימודים כמקצועות קדם לקורסים מתקדמים או על פי דרישת המנחה/ הועדה הפקולטית לצורך עבודת התזה.

  בוגרי תארים תלת-שנתיים (למשל, פיסיקה, כימיה) יידרשו להשלמת 20 נקודות נוספות מעבר לדרישות המגיסטר למדעים, בהתאם לנהלי בית הספר לתארים מתקדמים.

  מגיסטר להנדסה בהנדסת מכונות (ME)

  תואר זה מבוסס על צבירת נקודות לימוד בלבד ואינו כולל הגשת חיבור (תזה). התכנית מיועדת לסטודנטים חיצוניים בעלי תואר ראשון בהנדסת מכונות שיש להם ניסיון בעבודה הנדסית. ההשתלמות מכינה את הסטודנט לעבודה מתקדמת בהנדסה יישומית או בפיתוח.

  המשך הלימודים לתואר דוקטור הוא נדיר מאד אך עדין מתאפשר רק לאחר ביצוע השלמות במחקר במסגרת “לימודים לא לקראת תואר”, על פי קביעת ועדת הקבלה הפקולטית ללימודי מוסמכים.

  מגיסטר להנדסה (ME)

  תכנית הלימודים לתואר זה זהה לזו המובילה לתואר “מגיסטר להנדסה בהנדסת מכונות”. לתואר זה יכול להתקבל מי שיש לו תואר ראשון בהנדסה, אם כי לא בהנדסת מכונות, בהתאם להחלטת ועדת הקבלה הפקולטית ללימודי מוסמכים.

  מועמדים המבקשים להשתלב בתכניות ללא תזה לתארים “מגיסטר להנדסה בהנדסת מכונות” ו-“מגיסטר להנדסה” מתבקשים לציין זאת על גבי בקשת המועמדות.תנאי הקבלה

  קבלת סטודנטים לכל תכניות המגיסטר כפופה לכללי בית הספר ללימודי מוסמכים ולכללי הפקולטה להנדסת מכונות. כללים אלו עוברים שינויים מדי פעם. בשנים האחרונות נדרש ממוצע ציוני תואר ראשון לפחות 82, וכן מכתבי המלצה חיוביים. לתכנית ME נדרש ממוצע תואר ראשון של 80 לפחות.

  בוגרי תואר ראשון ממסלול תלת שנתי יידרשו להשלים תחילה מקצועות מלימודי ההסמכה. ההגדרה המדויקת של מקצועות השלמה תיקבע על ידי ועדת הקבלה הפקולטית ללימודי מוסמכים.

  תכנית הלימודים כוללת:

  • לימוד 20 נקודות מוסמכים לפחות (בנתיב עבודת גמר – 28 נקודות לפחות).
  • עמידה בבחינות בעברית ובאנגלית על פי דרישות בית הספר ללימודי מוסמכים המופיעות במכתב הקבלה.
  • מתן הרצאה סמינריונית אשר המועד לה יתפרסם בידיעון הטכניון.
  • הגשת חיבור על מחקר או פרויקט הנדסי בהיקף רחב.
  • הגנה על החיבור בפני ועדת בוחנים.

  סטודנט בתכנית ME חייב להירשם לבית הספר ללימודי מוסמכים לסמסטר אחד לפחות. תכנית הלימודים כוללת:

  • לימוד מקצועות בהתאם לתכנית הלימודים בהיקף 35 נקודות לפחות (במניין זה יכללו גם מקצועות שנלמדו במסגרת לימודים מתקדמים והוכרו על ידי בית הספר ללימודי מוסמכים).
  • עמידה בבחינות בעברית ובאנגלית על פי דרישות בית הספר ללימודי מוסמכים המופיעות במכתב הקבלה.
  • ביצוע פרויקט או עבודה סמינריונית בהיקף של חמש נקודות בהנחיית חבר סגל אקדמי מהטכניון, או המוכר על ידו.

  רשימת מקצועות החובה ומקצועות הרשות בכיווני המחקר הראשיים מתעדכנת מדי שנה ומתפרסמת בקטלוג הפקולטי .

  קבלת התואר

  קבלת התואר מגיסטר מותנית במילוי כל הדרישות ועמידה בתקנות בית הספר ללימודי מוסמכים. לדוגמא, סטודנט אשר משך לימודיו עולה על 6 שנים יחויב ללמוד מקצוע אחד נוסף בכל סמסטר נוסף של לימודיו (ראה סעיף 25.03 בתקנות בית הספר ללימודי מוסמכים ובו פירוט מלא של הדרישה).

  לימודים לתואר דוקטור

  ההשתלמות לקראת התואר “דוקטור לפילוסופיה” (PhD) מיועדת לבעלי תואר שני ממוסד אקדמי מוכר שהישגיהם הקודמים בלימודים ובמחקר היו טובים מאד ויבדקו לגופו של עניין.

  מסלול ישיר לתואר דוקטור

  סטודנטים בעלי הישגים גבוהים במיוחד, שהתחילו את לימודיהם לקראת תואר מגיסטר למדעים (MSc) והמצטיינים בלימודים ובמחקר, יוכלו לעבור למסלול ישיר לתואר דוקטור, בהתאם להמלצת הוועדה הפקולטית ללימודי מוסמכים. במקרה זה לא תידרש השלמת כל הדרישות לתואר מגיסטר.

  מסלול מיוחד לתואר דוקטור

  מיועד לסטודנטים מצטיינים ישירות לאחר התואר הראשון. תנאי הקבלה ונוהל הלימוד מפורטים בקטלוג בית הספר ללימודי מוסמכים (סעיפים 32.05 ו- 34.02 בתקנות).

  מועמד לתואר דוקטור “ימצא” לעצמו מנחה מיועד מסגל הפקולטה עוד לפני הגשת בקשת הקבלה. תהליכי הטיפול בבקשה בפקולטה דורשים פעילות מנחה זה. במקרים מיוחדים, (למשל, כשהמועמד בא מחו”ל) יסייע מרכז הוועדה הפקולטית ללימודי מוסמכים במציאת מנחה. בכל מקרה, אי מציאת מנחה תעצור את תהליך הקבלה.

  תנאי הקבלה

  בנוסף להישגים אקדמיים קודמים נאותים (מעל 90% בתואר הראשון), על המועמד להיות בעל יכולת מוכחת לבצוע מחקר עצמאי. ועדת הקבלה הפקולטית תיבחן את הישגי המועמד ותחליט אם עליו לעמוד בבחינת קבלה. לאור תוצאות הבחינה תיקבע הוועדה אם המועמד יתקבל ובאילו תנאים.

  דרישות הלימוד

  תכנית הלימודים כוללת:

  • עמידה בתנאים המיוחדים שהטילה ועדת הקבלה (אם היו כאלה).
  • לימוד שמונה נקודות מוסמכים לפחות.
  • הגשת הצעת מחקר לקראת בחינת המועמדות והגנה עליה בפני ועדת בוחנים.
  • מתן הרצאה סמינריונית אשר המועד לה יתפרסם בידיעון הטכניון.
  • הגשת חיבור על המחקר והגנה עליו בפני ועדת בוחנים.
  • עמידה בדרישה בשפות על-פי תקנות בית הספר ללימודי מוסמכים.