"> המעבדה למנועי שריפה פנימית | Mechanical Engineering Faculty

המעבדה למנועי שריפה פנימית

ראש המעבדה: ד"ר לאוניד טרטקובסקי
מיקום: בנין המרכז לאנרגיה
טלפון: 04-8292077