"> בקרה מסדר שברי של מבנים גמישים רציפים | Mechanical Engineering Faculty

בקרה מסדר שברי של מבנים גמישים רציפים

Location: בניין דן קאהן, קומה 0, אודיטוריום 1
מרצה: לאה ביילקין-סירוטה
2:30 pm
קובץ הסמינר פרטים נוספים להורדה