"> דורון שילה זוכה בפרס מחקר | Mechanical Engineering Faculty

דורון שילה זוכה בפרס מחקר

בראשית ספטמבר 2015 הוענק לפרופ’ דורון שילה פרס הטכניון למחקר ע”ש ריי ומרים קליין. הפרס מוענק עבור עבודת מחקר מצטיינת העשויה לתרום לקידום התעשייה, הטכנולוגיה, הביטחון או היכולת המדעית של מדינת ישראל. הפרס הוענק לפרופ’ שילה בגין עבודת מחקר העוסקת בחקירת חוקי התגובה הדינמית של חומרים חכמים מסוג מתכות פרומגנטיות זוכרות צורה.

p1