"> חג פסח שמח -תשע”ה | Mechanical Engineering Faculty

חג פסח שמח -תשע”ה

הפקולטה להנדסת מכונות מאחלת לכם ולבני ביתכם חג פסח תשע”ה שמח, המשך פעילות פורייה ומוצלחת ונושאת תקווה כי חג החירות יביא עמו אחווה וקירוב לבבות.

מצ”ב בקישור ברכת חג שהגו ובנו סטודנטים מהפקולטה להנדסת מכונות ומהפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים, בהשראת מוטיבים מרכזיים בהגדת הפסח.