"> חקירה ניסויית של טיפול מכנו-כימי להקטנת חיכוך בתנועה מחזורית | Mechanical Engineering Faculty

חקירה ניסויית של טיפול מכנו-כימי להקטנת חיכוך בתנועה מחזורית

Location: בניין דן קאהן, אודיטוריום 1
מרצה: אורי סתיו
1:30 pm
קובץ הסמינר פרטים נוספים להורדה