תיכון וחקר הדינמיקה של מנגנון הנעה המבוסס גלי מעטפת למזרק תרופתי

Location: בניין דן קאהן, אודיטוריום 1
מרצה: ליטל אהרוני
1:30 pm
קובץ הסמינר פרטים נוספים להורדה