"> אינטגרציה של חישה ופעולה | Mechanical Engineering Faculty

אינטגרציה של חישה ופעולה

לוגו המעבדה לאינטגרציה של חישה ופעולה
ראש המעבדה: פרופ'/ח מרים זקסנהאוז
מיקום: N/A
טלפון: 04-8293631

המעבדה חוקרת עקרונות ומנגנונים שמשלבים משובי חישה בתכנון ובקרת תנועה במערכות ביולוגיות תוך שימוש בכלים ומודלים של שיערוך ובקרה הנדסיים, ופיתוח של ממשקי מוח-מכונה ורובוטים המבוססים על עקרונות אילו. חמשת תחומי שמחקר העיקריים כוללים:

 1. ממשקי מוח-מכונה (Brain-Machine Interfaces)
  • ניתוח אותות עצביים מהמערכת המוטורית (מניסויים במעבדות אחרות)
  • ניתוח מודלים של בקרה לתיאור השינויים המתרחשים במעבר לשימוש בממשק
  • ניסויים וניתוח אותות EEG בתגובה לשגיאות מוטוריות.
 2. מודלים של בקרה וקואורדינציה בתנועות ידיים
 3. מודלים של בקרה וחישה בתנועה מחזורית
  • בקרה מחזורית של יו-יו בעזרת אוסילטור בודד או מערכתי (מעגל נעול פאזה)
  • בקרת הליכה בעזרת מחוללי תנועה מרכזיים ותפקיד המשוב בשיפור ההסתגלו