"> מבנים וכיוונונים חדישים של מפצי זמנים מתים אופטימליים משופרים למערכות יציבות ולא יציבות מסדרים נמוכים עם השהיות | Mechanical Engineering Faculty

מבנים וכיוונונים חדישים של מפצי זמנים מתים אופטימליים משופרים למערכות יציבות ולא יציבות מסדרים נמוכים עם השהיות

Location: בניין דן קאהן, אודיטוריום 1
מרצה: ולדיסלב פריזימנט
1:30 pm
קובץ הסמינר פרטים נוספים להורדה