חקירת השפעת פרמטרים שונים על פעולתו של מסב החלקה בו נוזל הסיכה הינו מי ים

Location: בניין דן קאהן, אודיטוריום 1
מרצה: אבישי דב
1:30 pm
קובץ הסמינר פרטים נוספים להורדה