השפעת סביבה היגרותרמית על חוזק חומר מרוכב פנולי

Location: בניין ליידי דייויס, חדר 640
מרצה: גדעון בן יעקב
1:30 pm
קובץ הסמינר פרטים נוספים להורדה