מתעניינים בתואר ראשון בהנדסת מכונות?
הירשמו לפרטים נוספים  רכזות ההסמכה שלנו עומדות לרשותכם
  רביד ישראל : me.ug.ad@technion.ac.il
  רותם שפירא : me.teach.ad@technion.ac.il

  א’-ה’: 15:30 – 8:30

  דרישות קבלה לתארים גבוהים

  לתוארי MSc

  קבלת סטודנטים לתוכניות “מגיסטר למדעים בהנדסת מכונות” או “מגיסטר למדעים” תלויה בהישגיהם האקדמיים הקודמים. דרישות הקבלה כפופות לכללי ביה”ס ללמודי מוסמכים והפקולטה להנדסת מכונות ועוברות שינויים מדי פעם. בשנה שעברה, למשל, נדרש ממוצע ציוני תואר ראשון לפחות 80-82 ומכתבי המלצה חיוביים. בוגרי תואר ראשון תלת-שנתי בפקולטות המדעיות ידרשו להשלים תחילה מקצועות מלימודי הסמכה. ההגדרה המדויקת של מקצועות ההשלמה תיקבע ע”י ועדת הקבלה הפקולטית וביה”ס ללמודי מוסמכים.

  לתואר ME (ללא תיזה)

  כל בוגר הנדסת מכונות בעל תואר BSc עם ממוצע ציונים של 75 ומעלה זכאי להגיש בקשה להתקבל לתוכנית “מגיסטר להנדסה בהנדסת מכונות” (ME). סטודנט בעל תואר ראשון בהנדסה אך לא בהנדסת מכונות זכאי להגיש בקשה להתקבל לתכנית “מגיסטר להנדסה”. המעוניינים יפנו לועדת לימודי מוסמכים של הפקולטה להנדסת מכונות בבקשה להתקבל לתוכנית המתאימה. הפניה צריכה לכלול תדפיס ציונים של תואר ראשון ומסלול ההשתלמות המבוקש.

  לתואר דוקטור לפילוסופיה PhD

  המבקש להתקבל לתוכנית חייב להיות בעל הישגים אקדמיים קודמים טובים מאד ובעל יכולת לבצע מחקר עצמאי. ועדת קבלה פקולטית תבחן את הישגי המועמד ותחליט אם עליו לעמוד ב”בחינת קבלה” (שיחה בע”פ/בכתב על שני נושאים שונים מתחום ההתעניינות של המועמד) ו/או תנאי מעבר אחרים (כגון מקצועות השלמה וכו’).