"> גלים סוליטריים וגלי הלם בחומרים רכים | Mechanical Engineering Faculty

גלים סוליטריים וגלי הלם בחומרים רכים

Location: בניין דן קאהן, אודיטוריום 1
Lecturer: רון זיו
1:45 pm
seminar file For More Details