"> יחיאל מנוחין | Mechanical Engineering Faculty

יחיאל מנוחין

מייסד, שותף, מנהל- טכנולוגיות לשמור הסביבה בע”מיחיאל מנוחין.

אחריות כוללת לתכנון, הקמה ותפעול של כ- 50 מתקנים תעשייתיים לטיפול במים ובשפכים, מחזור קולחים, הפקת ביוגז וניצולו בישראל, ספרד, קרואטיה וסין.

ייעוץ מקצועי ותכנון בנושאי טיפול בשפכים עבור עירית ירושלים ( מאז 1994) , רשות שדות התעופה, מקורות, עירית יבנה, ראשון לציון, הרשות לפתוח ירושלים, קבוצת איגרא, גוש עציון, רשות המים, משרד האנרגיה.

יועץ הבנק העולמי- סנטה קרוז, בוליביה ובואנוס איירס, ארגנטינה.