דחיית תופעת אי יציבות הבעירה בתאי בעירה של טורבינת גז

Location: בניין דן קאהן, אודיטוריום 1
מרצה: אלכסנדר רויזמן
1:30 pm
קובץ הסמינר פרטים נוספים להורדה