"> היענות מכאנית סטטית ודינמית של דגמים בדידים המיוצרים בריבוד מ Ti6Al4V | Mechanical Engineering Faculty

היענות מכאנית סטטית ודינמית של דגמים בדידים המיוצרים בריבוד מ Ti6Al4V

Location: בניין דן קאהן, אודיטוריום 6
מרצה: דניאל לוי
1:30 pm
קובץ הסמינר פרטים נוספים להורדה