"> עירוב ספקטראלי באמצעות מטא-משטחים מבוססי פאזה גאומטרית | Mechanical Engineering Faculty

עירוב ספקטראלי באמצעות מטא-משטחים מבוססי פאזה גאומטרית

Location: בניין דן קאהן, אודיטוריום 1
מרצה: מיכאל ינאי
1:30 pm
קובץ הסמינר פרטים נוספים להורדה