"> קירוב רציונלי של חוקי בקרה מבוססי השהיה מפולגת בשיטת התאמת מומנטים | Mechanical Engineering Faculty

קירוב רציונלי של חוקי בקרה מבוססי השהיה מפולגת בשיטת התאמת מומנטים

Location: בניין דן קאהן, אודיטוריום 1
מרצה: עומר מלכה
2:30 pm
קובץ הסמינר פרטים נוספים להורדה