"> שזירות קוונטית בין הספין והתנע הזוויתי של פוטונים על ידי מטא-חומרים | Mechanical Engineering Faculty

שזירות קוונטית בין הספין והתנע הזוויתי של פוטונים על ידי מטא-חומרים

Location: בניין דן קאהן, אודיטוריום 1
מרצה: ארקדי פאירמן
2:30 pm
קובץ הסמינר פרטים נוספים להורדה