פרויקטים בלימודי הסמכה

  1. פרויקט תכן מוצר חדש 1,2 -034325/6
  2. פרויקט מחקרי  1,2 -034355/6
  3. פרויקט הנדסי 1,2- 034379/80

כל חלק בפרויקט ייפתח אחת לשנה בהתאמה (חורף ואביב) בהיקף של 3 נקודות לכל חלק .

סטודנט שהחל פרויקט כלשהו באביב תשע”ז ימשיך את הפרויקט לפי המתכונת הישנה ובהתאם גם הניקוד.

לפירוט ההנחיות והנהלים לביצוע פרויקטים בפקולטה (PDF)

להלן קישורים לתיאור הפרויקטים המוצעים על ידי מספר מנחים: