חבילת ההטבות

לחברות המצטרפות ל’תכנית קשרי התעשייה’, מציעה הפקולטה להנדסת מכונות גישה לחבילת הטבות רחבה הכוללת רכיבים מתחומי החינוך וההוראה, משאבי האנוש, המחקר והפיתוח ויחסי הציבור והשיווק. רכיבי חבילת ההטבות המוצגים מטה, מהווים את עמוד השדרה של חבילת ההטבות. יחד עם זאת, החברות המצטרפות לתכנית מוזמנות להציג לפקולטה יוזמות חדשות להעשרת הדו שיח, העמקת השפה המשותפת ומיצוי ההזדמנויות לצמיחה הדדית, הדוחפות את גבולות המעטפת של חבילת ההטבות הקיימת.

חינוך והוראה

 • אפשרות להצעת נושאים וליווי פרויקט גמר של סטודנטים בלימודי הסמכה.
 • השתתפות בישיבה מיוחדת של ‘מועצת הפקולטה’ הנערכת פעם בשנה ודנה בתכניות לימודים, מחקרים ומעבדות בפקולטה, לעידוד מודעות של אנשי מקצוע מתוך החברות.
 • אפשרות להעביר קורסים ו/או סמינרים קצרים ייחודיים לחברה.
 • אפשרות להעברת הרצאות אורח בקורסים מן המניין ע”י עובדי חברה המתאימים לכך.
 • אפשרות לארגון מיני קורסים, סמינרים, קורסי קיץ, או תכניות מתקדמות לתארים לעובדי החברה (תשלום נפרד).
 • אפשרות ל’שמיעה חופשית’ של עובדי החברה בקורסים מן המניין (בתיאום מראש).
 • גישה לשירותי ספריית הפקולטה (בתיאום מראש).

משאבי אנוש והעסקה

 • אפשרות לקיום “יום זרקור” בלעדי לחברה לגיוס סטודנטים אחת לסמסטר.
 • השתתפות ב”יום גיוס” הנערך אחת לשנה בבניין הפקולטה למספר חברות בו זמנית.
 • הפצת הודעות באמצעות דוא”ל לסטודנטים מכל התארים בדבר ימי זרקור, פרסים ומלגות, כנסים וימי עיון.
 • הפצת משרות של החברות באמצעות דוא”ל לסטודנטים ופרסום משרות באתר הפקולטה.
 • אפשרות למתן מלגות לסטודנטים בפקולטה.
 • אפשרות למתן חסות בכנסי בוגרים של הפקולטה.
 • אפשרות למתן חסות בטקסי סיום תואר של סטודנטים בפקולטה.
 • אפשרות למתן חסות לסמינרים וימי עיון בפקולטה.

 

חשיפה של החברות בפני חברי הסגל והסטודנטים בכל הרמות.

 

יחסי ציבור ושיווק

 • שם החברה + לוגו מופיעים באתר ‘תכנית קשרי התעשייה’, המקושר לדף הבית של הפקולטה.
 • שם החברה + לוגו מופיעים ע”ג לוח של ‘תכנית קשרי התעשייה’ הממוקם בכניסה הראשית לבניין הפקולטה.
 • פרסום פעילויות החברה בפקולטה (סמינר, יום זרקור וכיו”ב) ע”ג לוח אלקטרוני הממוקם בכניסה הראשית לפקולטה.
 • קישור דפי אינטרנט נבחרים של החברה ומצגות לאתר ‘תכנית קשרי התעשייה’.
 • אפשרות להצגת תערוכות בבנין הפקולטה.
 • אפשרות לפרסום מודעות חסות במגזין הפקולטה היוצא פעמיים בשנה ומופץ ל~ 8,000 בוגרים ובכירים בתעשייה (תשלום נפרד).

מחקר ופיתוח

 • השתתפות ב”יום מחקר” המתקיים כיום אחת לשנה ובו מציגים חברי הסגל הנמנים בין המובילים בעולם ומשתלמיהם, מחקרים ופיתוחים המתמודדים עם האתגרים הנמצאים על סדר היום הנוכחי.
 • קשר עם חוקרי הפקולטה בערוץ אמין וחסוי.
 • אפשרות לקבלת עותקים של פרסומים ודו”חות על פעילות שנתית בפקולטה.
 • אפשרות לפרסום כתבות בנושא מחקר ופיתוח בחברות במגזין הפקולטה “מומנט”.
 • גישה לרשימת נושאי מחקר של סטודנטים בלימודי מוסמכים.
 • בדיקת צרכים בתחום המחקר והפיתוח בקרב החברות ויצירת חיבורים ליכולות הקיימות בפקולטה.
 • הנחה על ביצוע פרויקטים במעבדות הפקולטה.