פרופסור אורח
שם דוא"ל חדר, בניין טלפונים
יוסיפון, גלעד
410, DK
+972-77-8873466