פרופסור מחקר אורח
שם דוא"ל חדר, בניין טלפונים
קורן, יורם
311, LD
+972-77-8873018