פרופסור חבר
שם דוא"ל חדר, בניין טלפונים
מרדכי, דן
418, DK
+972-77-8873460
כרמון, טל
321, DK
+972-77-8873159
רוטשילד, כרמל
413, DK
+972-77-8872103
סטרוסבצקי, יולי
419, DK
+972-77-8871916
זקסנהויז, מרים
309, DK
+972-77-8872092
כץ, ראובן
4, MR
+972-77-8872102 or 1602
גבלי, ספי
219, DK
+972-77-8873014
ברקוביץ, מורן
E, 406
+972-77-8871620
אור, יזהר
407, DK
+972-77-8875493
דרימר, נתאי
412, DK
+972-77-8872070
יוסיפון, גלעד
410, DK
+972-77-8873466
גת, אמיר
409, DK
+972-77-8871957
צליל, שלי
417, DK
+972-77-8875693
רימון, אילון
205, DK
+972-77-8873152