פרופסור חבר
שם אימייל Room, Building Phones
גרופר, מורל
320, DK
+972-77-8871673
מרדכי, דן
418, DK
+972-77-8873460
רוטשילד, כרמל
413, DK
+972-77-8872103
שמואל, גל
321, DK
+972-77-8871613
טרטקובסקי, לאוניד
209, DK
+972-77-8872077
גבלי, ספי
219, DK
+972-77-8873014
אור, יזהר
407, DK
+972-77-8875493
דרימר, נתאי
412, DK
+972-77-8872070
גת, אמיר
409, DK
+972-77-8871957
צליל, שלי
417, DK
+972-77-8875693
אוסובסקי, שמואל
404, DK
+972-77-8871661
ואן-האוט, רנה
414, DK
+972-77-8873866
סטרוסבצקי, יולי
419, DK
+972-77-8871916