פרופסור משנה
שם דוא"ל חדר, בניין טלפונים
רם, עומרי
408, DK
+972-77-8871673
הקסנר, דניאל
420, DK
+972-77-8871672
אוסובסקי, שמואל
404, DK
+972-77-8871661