מרצה בכיר
שם דוא"ל חדר, בניין טלפונים
הקסנר, דניאל
420, DK
+972-77-8871672