חבר סגל בגימלאות
שם דוא"ל חדר, בניין טלפונים
נבון, אורי
556, LD
+972-77-8872069
וייס, מנחם
505, E
+972-77-8872068