משתלמים
שם דוא"ל חדר, בניין טלפונים
אוסטרומוחוב, נדיה
E, 418
+972-77-8871744
אחמד, זידאן
FCL
אייל, אמנון
302, E
אלבז, שי
E, 304
+972-77-8873884
אשל, רן
418, E
+972-77-8871744
בויקו, יבגני
E, 405
+972-77-8871743
בוניס, הלל
LD, 305
בטחיש, בהיג'
FK, 332
+972-77-8871772
בן שבת, איציק
LD, 355
+972-77-8872334
ברונשטיין, אמיל
453, LD
+972-77-8875911
ברייטמן, פיטר
LD, 204
+972-77-8872058
ברייטמן, נינה ליאורה
204, LD
+972-77-8872058
ברקוביץ, תומר
LD, 473
+972-77-8875945
ברקסמאיר, מאור
305, E
+972-77-8872073
גאיס, אריק
473, LD
+972-77-8871670
גאמוס, בני
LD, 310
+972-77-8871649
גבאי, ישראל
E, 405
+972-77-8871743
גוטליב, גלעד
355, LD
גזאל, מג'די
508, E
+972-77-8872090
גלבוע, ירון
LD, 210
+972-77-8871916
דאנה, אסף
DK, 236
+972-77-8875911
דבי, ליאור
403, E
+972-77-8873461
דוד, אור
212, LD
דולב, צבר
LD, 355
דולב, עמית
LD, 365
+972-77-8873605
דייויס, סולומון
365, LD
+972-77-8873605
דיסקין, דוד
E, 308
+972-77-8872071
דמצ'נקו, איגור
206, LD
+972-77-8871630
דנינו, בר
LD, 332
+972-77-8871771
הונג, זאן צ'ואן
355, LD
+972-77-8872334
הופמן, נתן
DK, 330
הילמן, אמיר
LD, 201
+972-77-8871633
הרבסט, יאיר
BRML, LD
+972-77-8875945
וידקר, דניאל
E, 418
+972-77-8871744
ויזל, אורן
LD, 310
+972-77-8871649
ויסברג, אילן
201, LD
+972-77-8873016
ורד, יואב
25, R
+972-77-8872273
זלמנוביץ, נטע
204, E
+972-77-8872095
זריהן, נועם
LD
+972-77-8875911
חביב, שמרי
307, E
+972-77-8873885
חסין, דוד
Jet Engine Bldg,1
+972-77-8875483
חסן, עביר
403, E
+972-77-8873461
יעקב, הילה
410, E
יצחק, נדב
FCL
כץ, שמואל
LD, 471
+972-77-8875852
לוי, ראם
332, DK
+972-77-8871772
לוי, סיון
LD, 460
+972-77-8872331
לוסטיג, סהר
LD, 460
+972-77-8872331
לנקביץ, תום
DK, 332
+972-77-8871772
מדר, ברכה
355, LD
+972-77-8872334
מלכה, עומר
306, E
+972-77-8872073
מרום, יוליה
LD, 303
+972-77-8871656
מתיא, יואב
E, 408
+972-77-8873462
ניטצקי, סער
471, LD
ניצן, עידו
403, E
+972-77-8873461
סתיו, אורי
9, E
+972-77-8872109
עברון, יגאל
Cryogenics, E
+972-77-8872835
עוויד, רנא
LD, 473
+972-77-8871670
עמית, ליהי
LD, 473
+972-77-8871670
פול, ג'יתו
344, LD
+972-77-8875693
פורטינסקי, איתן
E, 3
+972-77-8875571
פיירמן, אוהד
306, E
+972-77-8872073
פריזימנט, ולדיסלב
306, E
+972-77-8872073
פרץ, אופק
322, LD
פרצ'יקוב, נתן
202, E
+972-77-8872095
צמח, רם
LD, 308
+972-77-8871111
צרפיס, יגאל
DK, 330
קיסלובסקי, ויקטור
LD, 302
+972-77-8871652
קסה, דני
461, LD
+972-77-8872331
רובין, אייל
365, LD
+972-77-8873605
רוזנפלד, טלי
E, 309
+972-77-8871744
רז, עוז
E, 205
+972-77-8871893
ריזנ'סקי, אורן
LD, 205
שאוליאן, הדר
BRML, LD
שוחאט, שלום
205, E
+972-77-8871893
שיריזלי, אלון
209, LD
+972-77-8871634
שלם, איל
LD, 473