"> המעבדה למערכות ייצור | Mechanical Engineering Faculty

המעבדה למערכות ייצור

ראש המעבדה: פרופ' אייל זוסמן
מיקום: המרכז לרובוטיקה
טלפון: 04-8292102

המעבדה למערכות ייצור עוסקת במחקר בשיטות ייצור ואפיון של מבנים ננו-מטריים.

המחקרים בהם עוסקת כיום המעבדה הם: אלקטרוספיננינג של מבנים ננו-מטריים פונקציונאליים, חקירת התכונות התרמו-מכניות של מבנים ננו-מטריים, פיתוח של רשתות קפילאריות, וננו-זורמים.