"> מיקרו וננו מכניקה של חומרים | Mechanical Engineering Faculty

מיקרו וננו מכניקה של חומרים

ראש המעבדה: פרופסור דורון שילה
מיקום: DK, 2nd. floor
טלפון: 04-8295911

המחקר במעבדה למיקרו וננו מכניקה של חומרים מתמקד ב-“חומרים חכמים” (חומרים שמתפקדים מטבעם כמו מנועים או חיישנים) ובחומרים ביוגנים (מיוצרים על ידי אורגניזמים חיים).
נושאי מחקר אלו מעלים בעיות רב-תחומיות שבהן ההתנהגות המכנית של החומרים מושפעת ומשפיעה על אפקטים חשמליים, מגנטיים, וכימיים. אפקטים אלו משלבים תת-תהליכים המתרחשים בסקאלות קטנות של אורך וזמן.
המעבדה מתכננת ומפתחת שיטות ניסוי חדשות ומכשור ייחודי, המספקים מידע ייחודי על ההתנהגות המכנית ברמת המיקרו וננו. החומרים והתופעות הנחקרים במעבדה הם בעלי פוטנציאל ליישומים בתחומים של תעשיית הרכב, התעופה, החלל, מערכות מכאניות, וביורפואה

מבט כללי על המעבדה מיקרו וננו מכניקה של חומרים
מבט כללי על המעבדה
  • מכשיר ייחודי לניסויי מתיחה של דגמים מיקרונים וננומטריים

    מכשיר ייחודי לניסויי מתיחה של דגמים מיקרונים וננומטריים, המאפשר לדמות תחום רחב של תנאי יישום (לדוגמא, טמפרטורות שונות וקצבי העמסה שונים)