חקירת מנוע סטירלינג תרמואקוסטי

Location: דן קאהן, אודיטוריום 1
מרצה: ערן גונן
2:30 pm
קובץ הסמינר פרטים נוספים להורדה