"> יום פתוח – תארים מתקדמים | Mechanical Engineering Faculty

יום פתוח – תארים מתקדמים

בתאריך 29.3.17 התקיים לראשונה בפקולטה יום פתוח לתארים מתקדמים.

במפגש נכחו כ 60 מתעניינים מהטכניון וממוסדות אחרים, 12 חברי הסגל מהפקולטה הציגו בפני המתעניינים את המחקר המתבצע במעבדתם וענו על שאלות. התמונות מטה.

משתתפי יום הפתוח בעת הרישום

אולם מלא משתתפים – פרופ' עודד גוטליב, סגן דיקן ללימודי תארים מתקדמים מסביר למתעניינים