היבטים בדינמיקה ובקרה של רובוטים דו-רגליים המבוקרים בהשראה ביולוגית

Location: Lady Davis Bldg., room 641
Lecturer: Yuval Shapiro
2:30 pm
קובץ הסמינר פרטים נוספים להורדה