המעבדה לאיפיון חומרים

ראש המעבדה: פרופסור דניאל ריטל
מיקום: בנין ליידי דייויס, קומה הכניסה
טלפון: 04-8293016

נועדה לאפיין מיקרומבנה ומנגנוני כשל של חומרים. במעבדה נמצאים מיקרוסקופים אופטים ואלקטרונים (SEM) המצויידים במערכת צילום דיגיטלית. המעבדה מסייעת בחקירת הקשר בין מיקרומבנה ותכונות מכניות של חומרים.