זיהוי אוטומטי של תדרים טבעיים במערכות סובבות בעזרת ערור עצמי נשלט

Location: בניין דן קאהן, אודיטוריום 1
מרצה: נתנאל אריאל
2:30 pm
קובץ הסמינר פרטים נוספים להורדה