פרויקטים בלימודי הסמכה

תכנית למודי הסמכה במגמת אנרגיה כוללת דרישה של פרויקט תכן דו-סמסטרלי. לפיכך בתוכנית קיימים הפרויקטים הבאים:

  • 034315, 034316 פרויקט במתקני כוח וחום 1 ו- 2
  • 034377, 034378 פרויקט באנרגיה מתחדשת ובת קיימא 1 ו- 2
  • 034309, 034310 פרויקט בטורבו-מכונות 1 ו- 2
  • 034319, 034320 פרויקט במנועי בוכנה 1 ו- 2

להלן קישורים לתיאור הפרויקטים המוצעים על ידי מספר מנחים:

פרויקטים בסמסטר חורף תשע”ח

החל מסמסטר חורף תשע”ח יפתחו בפקולטה שלושה סוגי פרויקטים בלבד:

  1. פרויקט תכן מוצר חדש 1,2 -034325/6
  2. פרויקט מחקרי  1,2 -034355/6
  3. פרויקט הנדסי 1,2- 034379/80

כל חלק בפרויקט ייפתח אחת לשנה בהתאמה (חורף ואביב) בהיקף של 3 נקודות לכל חלק .

סטודנט שהחל פרויקט כלשהו באביב תשע”ז ימשיך את הפרויקט לפי המתכונת הישנה ובהתאם גם הניקוד.

לפירוט ההנחיות והנהלים לביצוע פרויקטים בפקולטה (PDF)