"> זכייה בפרס עוזי ומיכל הלוי | Mechanical Engineering Faculty

זכייה בפרס עוזי ומיכל הלוי

הפקולטה להנדסת מכונות שמחה לברך את פרופ”מ  מתיו סאס בדבר זכייתו בפרס עוזי ומיכל הלוי לשנת תשע”ו עבור עבודת המחקר בנושא
“Fluidized bed electrodes for dendrite-less flow batteries”