זכייה בפרס עוזי ומיכל הלוי

הפקולטה להנדסת מכונות שמחה לברך את פרופ”מ  מתיו סאס בדבר זכייתו בפרס עוזי ומיכל הלוי לשנת תשע”ו עבור עבודת המחקר בנושא
“Fluidized bed electrodes for dendrite-less flow batteries”