"> הכנס הישראלי ה -34 להנדסת מכונות | Mechanical Engineering Faculty

הכנס הישראלי ה -34 להנדסת מכונות

לובי בנין קאהן במראה מלמעלה

הכנס הישראלי ה -34 להנדסת מכונות יתקיים בפקולטה להנדסת מכונות בטכניון בין התאריכים 22-23.11.2016 בבניין דן ובטי קאהן

קישור לאתר הכנס