מתעניינים בתואר ראשון בהנדסת מכונות?
הירשמו לפרטים נוספיםרכזות ההסמכה שלנו עומדות לרשותכם
רביד ישראל : me.ug.ad@technion.ac.il
רותם שפירא : me.teach.ad@technion.ac.il

א’-ה’: 15:30 – 8:30

רשימת קורסים בלימודי הסמכה

האתרים של מרבית הקורסים פתוחים לתלמידים רשומים במודל

 • 034010 דינמיקה
 • 034013 תורת הזרימה 1
 • 034015 תכן מכני 1
 • 034016 תכן מכני 2
 • 034022 מבוא למכטרוניקה
 • 034028 מכניקת מוצקים 1
 • 034029 מכניקת מוצקים 2
 • 034030 תהליכי יצור
 • 034032 מערכות ליניאריות מ’
 • 034033 אנליזה נומרית מ’
 • 034034 הנע חשמלי
 • 034035 תרמודינמיקה 1
 • 034039 מעבדה בשיטות ניסוי
 • 034040 מבוא לבקרה
 • 034041 מעבר חום
 • 034043 שרטוט הנדסי ממוחשב
 • 034044 מבוא לשיטות ניסוי
 • 034045 מבוא להחלטות כלכליות למהנדסים
 • 034048 מבוא לשרטוט הנדסי
 • 034205 תכן מערכות הדראוליות ופנאומטיות 1
 • 034206 תכן מערכות הדראוליות ופנאומטיות 2
 • 034210 תכן טורבו-מכונות ומנועי סילון 1
 • 034336 פרויקט במערכות ייצור 2
 • 034353 פרויקט תכן מוצר חדש 1
 • 034354 פרויקט תכן מוצר חדש 2
 • 034355 פרויקט מחקרי בהנדסת מכונות 1
 • 034371 פרויקט תכן לייצור
 • 034381 פרויקט מחקרי בהנדסת מכונות 2
 • 034401 מעבדה מתקדמת לרובוטים
 • 034404 מעבדה מתקדמת בתיב”ם
 • 034406 מעבדה מתקדמת לבקרה ואוטומציה
 • 034410 מעבדה מתקדמת לאנרגיה
 • 034411 מעבדה מתקדמת למנועים והנדסת שריפה
 • 034413 מעבדה לתכן וייצור
 • 034420 מעבדה מתקדמת באנרגיה מתחדשת
 • 034422 מעבדה באופטיקה
 • 035001 מבוא לרובוטיקה
 • 035003 מערכות תיב”מ 1
 • 035008 אוטומציה תעשייתית
 • 035010 קינמטיקה של מכניזמים
 • 035013 שיטות מספריות בהנדסת מכונות 1
 • 035016 מערכת רכב 1
 • 035018 מבוא לאמינות של מערכות מכניות
 • 035021 תכן ויצור של התקנים מיקרו-מכניים
 • 035022 אלמנטים סופיים לאנליזה הנדסית
 • 035023 קרור ונהול תרמי של רכיבים אלקטרו.
 • 035024 טריבולוגיה שימושית
 • 035026 מבוא יצירתי להנדסת מכונות
 • 035032 תכן מוצרים מבוססי מיקרו מעבד מ’
 • 035033 מבוא למערכות משולבות חיישנים
 • 035034 כשל חמרים
 • 035035 תורת הזרימה 2
 • 035036 תכן מערכות בקרה
 • 035037 תכן מכני משולב-1
 • 035039 עבוד אותות לדיאגנוסטיקה ותנודות
 • 035041 מכניקת מיקרומערכות
 • 035043 מבוא לתורת האלסטיות
 • 035044 הידרוסטטיקה של אוניות
 • 035045 קריאוגניקה# מקררים וניזול גזים
 • 035046 ניהול פרויקטים
 • 035047 אנרגיה מתחדשת ובת קיימא
 • 035048 תכן משולב באנליזה
 • 035049 עקרונות מערכות הנעת כלי שייט
 • 035050 תכנון מערכות אופטיות
 • 035051 תכן אופטומכני
 • 035052 אופטיקה לינארית ויישומים 1
 • 035053 אנרגיה מתחדשת ובת קיימא
 • 035061 הידרודינמיקה של אוניות
 • 035062 אנליזה של מבנים
 • 035063 אדריכלות ימית 1
 • 035091 תרמודינמיקה 2
 • 035092 תכנון תרמוהידראולי של כורים גרעינ
 • 035123 מבוא למערכות ייצור 1
 • 035124 אנליזת תהליכי עבוד
 • 035141 מתקני כח וחם
 • 035146 מנועי שריפה פנימית
 • 035147 סמינר מיוחד בהנדסת מכונות 1
 • 035148 תכן מכונות ייצור 1
 • 035188 תורת הבקרה
 • 035197 מבוא לתכן מכני של מערכות אלקטרונ.
 • 035198 אופטיקה לינארית ויישומים 1
 • 035199 שימוש המחשב בתורת הזרימה
 • 036001 שיטות אנליטיות בהנדסת מכונות 1
 • 036002 שיטות אנליטיות בהנדסת מכונות 2
 • 036003 מבוא למכניקת הרצף
 • 036004 מכניקת השבירה
 • 036005 דינמיקה אנליטית 1
 • 036006 גלי מאמצים במוצקים
 • 036007 תנודות במבנים
 • 036008 זרימה דחיסה
 • 036009 מעבר חום ומסה
 • 036010 תורת הסיכה ההידרודינמית
 • 036012 מערכות בקרה לינאריות
 • 036013 אופטימיזציה של תהליכים
 • 036014 עבודים פלסטיים של מתכות
 • 036015 שיטות אלמנטים סופיים בהנדסה 1
 • 036016 שיטות אלמנטים סופיים בהנדסה 2
 • 036020 גאומטריה חישובית ומודלים לתיב”ם 1
 • 036026 קינמטיקה דינמיקה ובקרה של רובוטים
 • 036027 דינמיקה של מבנים ימיים
 • 036029 מבוא למערכות ייצור ב’
 • 036031 טריבולוגיה עיונית
 • 036032 מכניקת זורמים אנליטית
 • 036035 מבוא להנדסת שריפה
 • 036038 תהליכי מעבר בפן ביני
 • 036039 בקרת מבנים ומערכות מיכניות
 • 036041 תכן הנדסי מתקדם 1
 • 036042 דינמיקה של מערכות מסתובבות
 • 036044 תכן תנו’ רובו’ וניווט ע”י חיישנים
 • 036045 גיאומטריה חישובית ומודלים בתיבם 2
 • 036047 שערוך ובקרה של תהליכים אקראיים
 • 036048 אנליזה של רטט לא לינארי
 • 036049 רשתות עצביות לבקרה ודיאגנוסטיקה
 • 036050 מערכות בקרה לא-לינאריות
 • 036052 מכניקה ומעבר אוירוסולים
 • 036053 אמינות ובדיקות
 • 036055 אופטיקה לינארית ויישומים 2
 • 036057 שיטות פער-ידע להערכת סיכון ואמינות
 • 036058 מיקרומכניקה של מוצקים 1
 • 036061 מערכות זורם-חלקיקים
 • 036062 מכניקת מגע
 • 036063 מידול זיהוי וניסוי במערכות תונדות
 • 036064 נושאים מתקדמים בהנדסת מכונות 4
 • 036065 אלקטרו ומגנטו מכניקה לשפעול וחישה
 • 036066 נושאים מתקדמים בהנדסת מכונות 5
 • 036067 נושאים מתקדמים בהנדסת מכונות 6
 • 036068 תכן תרמוהידראולי של כורים גרעינים
 • 036069 תרמואלסטיות
 • 036070 ננואופטיקה ומבני’ אופט’ מחזוריים
 • 036071 ביומכניקה של תאים ומולקולות
 • 036072 קינמטיקה בביומכניקה ורובוטיקה
 • 036073 נושאים מתקדמים בהנדסת מכונות 8
 • 036074 בקרה אקטיבית ופסיבית של זרימה
 • 036075 נושאים מתקדמים בהנדסת מכונות 9
 • 036076 אלקטרוקינטיקה בננו-ומיקרו-זרימה
 • 036078 מעבדה למערכות הנעת רכב מתקדמות
 • 036079 בקרת פליטות מזהמים מכלי רכב
 • 036080 מערכות הנעת רכב מתקדמות
 • 036081 עקרונות תכן ויצור מיקרומערכות
 • 036082 עקרונות מנועי שריפה פנימית
 • 036082 החלטות אתגרים השלכות
 • 036086 זרימה ותופעות מעבר והתקנים מיקרוניים
 • 036087 דינמיקה היברידית במערכות מכניות
 • 036090 חישה מכנית ע”י תאים ביולוגיים
 • 036092 בקרת תנועה ביולוגית
 • 036093 מכניקת חומרים מרוכבים
 • 036094 בקרת רכב
 • 036095 תרמומכניקה של חומרים
 • 036096 מערכות זרימה אלקטרוכימיות
 • 036097 דינמיקה של מרוכבים ומטא חומרים