"> חקר תיאורטי של רובוט נחש תלת-גלגלי: סינגולריות של אילוצים לא-הולונומיים ודינמיקה היברידית עם מעבר מצבי מגע והחלקות | Mechanical Engineering Faculty

חקר תיאורטי של רובוט נחש תלת-גלגלי: סינגולריות של אילוצים לא-הולונומיים ודינמיקה היברידית עם מעבר מצבי מגע והחלקות

Location: בניין דן קאהן, אודיטוריום 1
מרצה: טל יונה
1:30 pm
קובץ הסמינר פרטים נוספים להורדה